Finanse emeryta

Emerytury-w-PolsceBardzo często emeryci i renciści narzekają na niskie świadczenia, które nie pozwalają im na przetrwanie do 1-go. W takiej sytuacji wiele osób będących na emeryturze, decyduje się na dorabianie. Nie każdy jednak wie, że większość emrytó roaz rencistów może dodatkowo dorabiać, na co nie sa ustalone żadne limity. Kto zatem może dorabiać bez problemu,a kto powinien uważać na wartość dodatkowych przychodów?

Emeryci i renciści

Przychody o nielimitowanej wartości mogą przede wszystkim osiągać osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny, w tym osoby pobierające renty rodzinne i z tytułu niezdolności do pracy- szczególnie, jeżeli dochód jest wyższy i i bardziej korzystny od otrzymywanych świadczeń. Taki przywilej dotyczy również tych, którzy pobierają rentę inwalidy wojskowego oraz rentę rodzinną, która przysługuje po osobach zmarłych, związanych ze służbą wojskową. Jak podkreśla Dziennik Gazeta Prawna, dotyczy to także osób, które wykonują pracę, której nie obejmują świadczenia społeczne, na przykład na umowę o dzieło, czy też umowę z przeniesieniem praw autorskich i patentowych, umowę zlecenie oraz umowę agencyjną ( w przypadku, gdy osoba ta nadal jest uczniem lub studentem i nie ukończyła 26 roku życia). Limity ZUS obowiązują natomiast osoby, które nadal nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, jak również rencistów, którzy zdecydowali się na pracę, która podlega ubezpieczeniu społecznemu. Zatem wszyscy Ci, którzy pracują na umowę o pracę, o dzieło lub agencyjną otrzymają całość świadczenia, jeżeli wynosi ono to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Świadczenia emerytalne w Polsce

Eksperci podkreślają, że w najbliższych latach może zabraknąć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych. Taki negatywny trend potwierdza Najwyższa Izba Kontroli ( NIK). Podkreśla się, że może to wynikać z faktu, iż aktualnie w wiek emerytalny wchodzą osoby z wyżu demograficznego.Jeżeli takie prognozy się ziszczą, będzie potrzebne wsparcie ze strony państwa w kwestii wypłaty emerytur. Mimo, iż próbowano zaradzić temu problemowi dokonując reformy emerytalnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS) uważa, że należy się spodziewać dalszego wzrostu deficytu. Jednocześnie Bank Światowy przewiduje, że emerytury Polaków będą jeszcze dwukrotnie niższe niż dotychczas, co oznacza, że przyszli emeryci będą zmuszeni do oszczędzania 10% rocznych przychodów, żeby się utrzymać na emeryturze. Choć brzmi to zatrważająco, to może się okazać, że osoba pracująca przez 25lat, otrzyma zaledwie 28% pensji, czyli 500 zł. Choć sytuacja zarysowuje się bardzo źle, okazuej się , że Polacy w porównaniu do inncyh krajów, otrzymują niskie emerytury. Bowiem większość może liczyć na 48% wynagrodzenia, w sytuacji gdy w niketórych krajach jest to 100^ pensji. Ponadto w porównaniu do krajów z Europy Zachodniej i Południowej, statystyczny Polak spędza najmniej czasu na emeryturze, bo zaledwie 8 lat. W przypadku Francji jest to 19 lat, Grecji 15 lat, a Niemiec 12 lat.

 

Źródło:  Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Irena Kaczmarek