IKE i trzeci filar – sposób na emeryturę?

Dzieci mają szczególną przypadłość – przez lata marzą o tym, żeby dorosnąć i móc wreszcie robić wszystko to, co ich rodzice – chodzić samodzielnie na zakupy, mieć samochód i wracać do domu po dobranocce. Maluchy nie zdają sobie jednak sprawy, że wejście w dorosłość oznacza przede wszystkim, że przez długie lata codzienność wypełnia głównie praca, poranne wstawanie, mnóstwo obowiązków i zadań, na już, na wczoraj. I tak aż do emerytury.

Emerytura jednak rzadko jest czasem powrotu do beztroskiego życia. Polski system emerytalny jest skonstruowany tak, że starsze osoby, które nie mają żadnych dodatkowych oszczędności, bardzo często muszą liczyć każdy grosz, by przeżyć. Rozwiązaniem może być tak zwany trzeci filar ubezpieczenia emerytalnego .

Nieopodatkowana przyszłość

Jedną z form gromadzenia dodatkowych środków pieniężnych w ramach trzeciego filaru jest IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. Narzędzie to można znaleźć w ofercie zarówno banków, funduszy inwestycyjnych jak i ubezpieczycieli czy biur maklerskich. I każdy, kto ukończył 16 lat może takie konto założyć – górnej granicy wieku właściciela IKE nie przewidziano. Jest to nic innego jak konto, na którym można odkładać środki na przyszłą emeryturę. Istotne są uwarunkowania,  charakterystyczne dla IKE, a niedotyczące tradycyjnych kont oszczędnościowych. Przede wszystkim – osiągnięte na koncie zyski nie są opodatkowane podatkiem Belki (jednak tylko wtedy, gdy środki zostają wypłacone po 60 roku życia i gdy wpłat na konto dokonywano nieprzerwanie przez minimum pięć lat kalendarzowych). Co więcej, kwota, którą można na konto wpłacić w ciągu roku jest ograniczona – jej wysokość określa ustawa. Aktualnie wynosi ona nieco powyżej 11 tysięcy złotych i stanowi równowartość trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto.  Warto też wiedzieć, że IKE można mieć tylko jedno. Istnieje jednak możliwość przeniesienia zgromadzonych środków do innego programu czy instytucji finansowej.

Ale to nie jedyne, co Indywidualne Konto Emerytalne odróżnia od innych – zgromadzone na nim środki finansowe są dziedziczne – spadkobiorca staje się ich właścicielem, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Zwolniony zostaje z obowiązku opłacenia podatku, zarówno dochodowego jak i spadkowego. Nie trzeba więc oddawać dużej części zgromadzonej przez lata kwoty, co może okazać się istotne.

Bezbolesne oszczędzanie

bezbolesne oszczędzanieCzy wato więc założyć IKE? Warto, trzeba jednak wziąć pod uwagę opłaty związane z prowadzeniem rachunku. Tych ustawa nie reguluje i leżą w gestii banków, ubezpieczycieli i funduszy inwestycyjnych. Czasem są one symboliczne, innym razem – zależą od wysokości wpłat czy też częstotliwości ich dokonywania. Dlatego, decydując się na założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego, przed podpisaniem umowy, należy dokładnie zapoznać się z warunkami w niej zawartymi. Wydaje się jednak, że największą zaletą IKE jest jednak fakt, że to rozwiązanie zmusza nas do samodyscypliny. Sprawia, że co miesiąc odkładamy konkretną kwotę, zabezpieczając tym samym swoją przyszłość.

Dziecięce marzenia o byciu dorosłym dość szybko weryfikuje codzienność. Zamiast jednak narzekać na to, że po wielu latach pracy czeka nas marna pomoc ze strony państwa w późniejszych latach, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Systematyczne oszczędzanie nie jest bolesne, a może zapewnić życie na godnym poziomie. Doraźnym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju pożyczki, warto jednak podjąć decyzję, które w dalekiej przyszłości pozwolą spełnić marzenia z dzieciństwa.