Odkładanie na emeryturę?

Odkładanie-na-emeryturę?W Polsce wzrasta liczba emerytów. Jak donosi Główny Urząd Statystyczny, aktualnie liczbę emerytów szacuje się na 6229 tys. osób.Co ciekawe, jeszcze przed 10 laty liczba ta wynosiła 4470 tys. emerytów. Większość emerytur wypłacana jest przez ZUS, lecz także w tak zwanych systemach mundurowych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony, oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia.

Polskie społeczeństwo starzeje się?

Z pozoru takie dane nie napawają optymizmem. Jednakże jak podkreśla GUS, tak wysoka liczba emerytów jest spowodowana także przekształceniem części rent na emerytury. Jednocześnie podkreśla się, że dwa lata temu liczba emerytów szacowana była na 23,3proc. ogółu ludności. Emerytury w niektórych grupach zawodowych są dużo wyższe niż w innych, między innymi z powodu szkodliwych warunków pracy. Sytuacja ta dotyczy na przykład górnictwa. Wysokość otrzymywanego świadczenia jest zależna od dwóch elementów:

  • Liczby przepracowanych lat ogółem
  • Środków pieniężnych uzyskanych w trakcie trwania całej kariery zawodowej

Jednakże jak zostało wcześniej wspomniane, kwota ta może także być zależna od tego, z jakiego źródła jest wypłacana. Ni ejest tajemniocą, że emerytury górnikaów, czy też służb mundurowych są znacznie wyższe od tych wypłącanych zazwyczaj przez Związek Ubezpieczeń Społecznych. Wyliczono także i zestawiono średnią wysokość emerytur otrzymywanych od różnych świadczeniodawców. Tym samym średnia wysokość emerytury wypłacanej przze ZUS wynosi 1970,4 zł, tymczasem emerytura wypłacana przez Ministerstwo Obrony to już 3236,6 zł. Z kolei najniższe wynagrodzenia uzyskuje się z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Takie rozwarstwienie jest także zauważalne w przypadku poszczególnych grup zawodowych. I tak górnicy otrzymują średnio 3770,4 zł brutto, a nauczyciele zaledwie 2178,2 zł brutto. Różnice są także dostrzegalne w wieku przejścia na emeryturę. Mają do tego prawo służby mundurowe, czy też górnicy, co nie zawsze spotyka się akceptacją społeczeństwa i niekeidy wzbudza wiele kontrowersji.

Niższe emerytury?

Niestety prognozy na nadchodzące lata nie napawają optymizmem. Okazuje się, że średnia wysokość emerytur będzie maleć , dlatego coraz cześciej mówi się o tak zwanym oszczędzaniu an emeryturę. Wielu ekspertów rynku finansowego, czy osoby prowadzące działalność gospodarczą podkreślają, że warto odkładać każdego miesiąca określoną sumę na przyszłość, by z czasem nie okazało się, że emerytura nie jest wystarczająca do opłaty wszytkich ważnych rachunków i nie wystarcza na życie.W przypadku wystąpienia kłopotów finansowych, warto zapoznać się z ofertą firm pożyczkowych działających w Internecie. Przykładem jest marka Zaimo.pl, która przynaje pożyczki online nawet do 6000 zł. Wnioski można składać w 100% online, o każdej porze dnia i z każdego miejsca w Polsce. Decyzja wydawana jest niemal natychmiastowo i trwa zazwyczaj kilka do kilkunastu minut. Proces aplikacyjny jest niezwykle prosty i nie wymaga dopełnienia dodatkowych formalności. Wszystko to sprawia, że firmy pożyczkowe działające w Internecie zyskują coraz szersze grono zwolenników, którzy cenią sobie wygodę i szybkość serwisu.

 

Autor: Irena Kaczmarek