Praca na własny rachunek vs. Urząd Skarbowy

Kryzys, bezrobocie, a często po prostu większa opłacalność i wygoda pracy na własny rachunek sprawiają, że coraz częściej decydujemy się na pracę jako wolny strzelec. Taki rodzaj pracy możemy wykonywać zakładając własną działalność gospodarczą albo współpracując np. na umowę o dzieło. Praca jako freelancer umożliwia osiąganie wyższych zarobków, przez to że nie jesteśmy uzależnieni od jednego źródła dochodów i możemy współpracować z kilkoma firmami naraz, oraz także większą elastyczność i niezależność – sami decydujemy jaką pracę przyjmujemy i kiedy bierzemy urlop. Praca na własny rachunek nie gwarantuje jednak stałych dochodów i wiąże się z większą odpowiedzialnością. Trzeba również samodzielnie odprowadzać składki i mieć wiedzę w zakresie obciążeń podatkowych. Sprawdźmy, jak rozliczają się osoby pracujące jako wolni strzelcy?

Terminy i nowe przepisy w 2015 r.podatki

Do końca stycznia 2015 r. obowiązkowo swoje zeznania musiały złożyć osoby duchowne oraz właściciele firm, których przychód podlega opodatkowaniu na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Poza tymi wyjątkami oraz pracownikami, których deklaracje składane są przez płatnika (w tym przypadku termin wynosił do 28 lutego 2015 r.), wszystkie pozostałe osoby musiały wypełnić PIT-y do końca miesiąca kwietnia.

Rozliczenia podatkowe za rok 2014, dokonywane w 2015 r., nie przyniosły żadnych rewolucyjnych zmian – terminy i rodzaje PIT-ów pozostały takie same. Jedyną nowością były formy składania zeznań, czyli w przypadku niektórych PIT-ów umożliwienie rozliczania się drogą elektroniczną, poza tradycyjną drogą papierową.

PIT-37 – praca, zlecenie, dzieło

Ten druk jest najbardziej popularnym zeznaniem podatkowym składanym w Urzędzie Skarbowym i od bieżącego roku można było go składać w formie elektronicznej. Wcześniej trzeba było tylko zarejestrować się i założyć specjalny zaufany profil w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. PIT-37 jest typową deklaracją składaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (zakład pracy, zleceniodawca itp.). Dotyczy on wszelkich dochodów uzyskiwanych z różnych rodzajów umów: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie oraz świadczeń socjalnych. PIT-37 mają także obowiązek wypełnić osoby, które otrzymywały wynagrodzenia w ramach stypendiów i praw autorskich.

Podatnik z reguły deklarację wypełnia na podstawie przesłanego do końca lutego druku PIT-11, a wypełniając ją, wykazuje kwoty z PIT-11 oraz wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia.

Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część z nich bez pośrednictwa płatnika, składają z reguły PIT-36.

PIT-36 – działalność gospodarcza, firma

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz firmę mają obowiązek wypełnienia PIT-u 36. Ten druk dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc firmę, czyli własną działalność gospodarczą, niezwiązaną z działalnością rolniczą, opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18-32%). Dodatkowo ten typ deklaracji muszą złożyć w odpowiednim terminie ci, którzy uzyskują dochód z najmu oraz ci, którzy do swoich dochodów dołączają dochody małoletnich, np. rentę rodzinną. Innymi słowy, są to podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika i byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do Urzędu Skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.

Deklaracji tej nie złożą osoby prowadzące działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności – jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), a drugą – ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). W takim przypadku złożą one dwie deklaracje podatkowe, dla każdej działalności oddzielnie.

Koszty firmowe – co można odliczyć od podatku?wyposazenie biura

Jedną z podstawowych zalet prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu przedsiębiorca może znacząco obniżyć kwotę płaconego podatku dochodowego. Koszty uzyskania przychodu to wydatki związane z działalnością gospodarczą służące uzyskaniu przychodu lub zabezpieczeniu jego źródła. Mając na uwadze, że kwotę podatku dochodowego przy korzystaniu z zasad ogólnych oblicza się jako procent od dochodu, im niższy dochód, tym niższy podatek dochodowy. Wysokość dochodu ustala się odejmując od przychodu m.in. koszty jego uzyskania. Innymi słowy, im wyższe są koszty, tym niższy jest podatek dochodowy, w związku z czym warto jest w kosztach ujmować jak najwięcej wydatków.

Co można ująć w kosztach? Poniżej omówimy najpowszechniejsze wydatki, które nie powinny wzbudzić zastrzeżeń podczas ewentualnej kontroli podatkowej.

Czynsz i media – Przedsiębiorcy, którzy wynajmują bura lub gabinety mogą zaliczyć do kosztów firmowych opłaty za czynsz i media w całości. Natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu mogą odliczyć tylko proporcjonalną część takich wydatków.

Sprzęt elektroniczny i wyposażenie biura – W tym dziale zawiera się komputer i monitor, laptop, smartfon, myszka, drukarka, skaner, itd. czyli sprzęt elektroniczny zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W kosztach wyposażenia biura można ująć natomiast wydatki na biurko, fotel, stół, szafkę na dokumenty.

Usługi – Powszechną kategorią kosztów uzyskania przychodu są różnego rodzaju usługi od księgowości, obsługi prawnej, przez reklamę, wydatki na stronę internetową, utrzymanie domeny i serwer, wsparcie techniczne oraz pozycjonowanie, po kuriera i transport.

Samochód firmowy – Przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności samochód mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki z nim związane, takie jak paliwo, części zamienne, koszty usług serwisowych, ubezpieczenie oraz amortyzację.

Inne koszty firmowe – np. rower lub skuter (jako pojazdy wykorzystywane do dojazdów), środki czystości, ręczniki, elementy dekoracyjne kupowane do biura lub gabinetu, książki i czasopisma branżowe, wydatki na edukację (studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, kursy związane z obecnie prowadzoną działalnością), kubki i długopisy z logo firmy, itd.

Pomoc księgowejbiuro rachunkowosci

Możesz rozważyć wypełnienie formularzy podatkowych przy pomocy programu pity 2015. Jest to w pełni darmowy program do rozliczania formularzy, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez całą procedurę rozliczenia.

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą korzysta jednak z usług księgowych lub biur rachunkowości, aby nie pozostać z zeznaniem rocznym samemu. Dotyczy to głównie osób, które wypełniają deklarację po raz pierwszy, lub dotychczas miały problemy z jej wypełnieniem, gdyż pozwoli to na uniknięcie ewentualnych błędów. Pomimo że takie usługi nie są bezpłatne, czasami warto jest zapłacić trochę więcej i powierzyć sprawy w ręce specjalistów, gdyż można w ten sposób sporo zaoszczędzić… Księgowi doskonale orientują się we wszelkiego rodzaju ulgach i wydatkach, które można wliczyć w koszty. Wydatki, które wymieniliśmy powyżej możesz uwzględnić w kosztach firmowych. Jednak nie wszystkie wydatki kwalifikują się do każdego rodzaju działalności! Jeśli zaniesiesz faktury i rachunki do biura rachunkowości, otrzymasz rzetelne informacje. Chcesz skorzystać z pomocy księgowej, ale nie masz pieniędzy? Zawsze możesz liczyć na Zaimo – oferujemy najszybsze i najtańsze pożyczki na rynku.