Reforma służby zdrowia potrzebna od zaraz

Nikogo nie powinno zaskoczyć stwierdzenie, że polski system opieki zdrowotnej nie cieszy się dobrą sławą. Pacjenci najgłośniej narzekają na nieprzyzwoicie długi czas oczekiwania na przyjęcie u lekarzy specjalistów oraz na zabiegi czy operacje. Średni czas oczekiwania na wizytę w niektórych poradniach wynosi bowiem, uwaga… rok, a w innych pacjenci mogą czekać na przyjęcie nawet kilka lat! Nie da się ukryć, że tak długie kolejki nie tylko są wyjątkowo uciążliwe dla pacjentów, ale w większości przypadków, w ogóle mijają się z celem! Jest to problem bardzo dużego kalibru, którego nie można lekceważyć i rzucają negatywne światło na funkcjonowanie całej służby zdrowia. Powiedzmy wprost – polska służba zdrowia jest mało efektywna i nie przynosi zamierzonych efektów. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, w której pacjenci regularnie odprowadzający składki medycznie, następnie, nie mogą skorzystać z bezpłatnej opieki. Jakie jest podłoże takiego problemu i czy istnieją realne szanse na poprawę?

Źródło problemu

Źródło problemuJeśli ktoś jeszcze ma obawy, z pewnością rozwieją je statystyki, które potwierdzają, że polska służba zdrowia wśród najgorszych w Europie. W rankingu Euro Health Consumer Index, którego autorzy brali pod uwagę m.in. efektywność systemów opieki zdrowotnej, zakres praw pacjentów oraz czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia, polska służba zdrowia niestety uplasowała się na szarym końcu. W ogólnym zestawieniu, które dotyczy roku 2014, polska służba zdrowia zdobyła 511 na 1000 możliwych do uzyskania punktów. Winy za taki stan rzeczy należy doszukiwać się w braku wystarczających finansów i złym dysponowaniu dostępnymi środkami. Nie bez znaczenia pozostaje również nadmiar obowiązków formalnych lekarzy, obarczonych srogimi sankcjami w razie pomyłki oraz niedobór lekarzy w stosunku do liczby pacjentów. Część pacjentów kierowanych do lekarzy specjalistów mogłaby uzyskać wystarczającą pomoc u lekarza rodzinnego, jednak ten nie posiada do tego odpowiednich kompetencji.

Zapatrywania na przyszłośćZapatrywania na przyszłość

W ocenie obecnej partii rządzącej, najlepszym sposobem na szybką i stosunkowo bezbolesną reformę służby zdrowia w Polsce byłoby rozwiązanie NFZ-u i finansowanie służby zdrowia z budżetu państwa. Funkcję Narodowego Funduszu mogłyby przejąć i podzielić między siebie Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów. Pierwszy wariant zakłada, że niezbędną pulę środków finansowych na stabilne funkcjonowanie opieki medycznej w kraju miałby zapewnić resort finansów, przekazując odpowiednie środki poszczególnym urzędom wojewódzkim. Natomiast, drugi polega na tym, że Ministerstwo Finansów miałoby przekazywać określoną pulę środków bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia, które, z kolei, dzieliłoby ją na poszczególne województwa, w zależności od bieżących potrzeb. To właśnie oddziały zdrowia przy poszczególnych urzędach wojewódzkich powinny mieć zwiększone środki i kompetencje, gdyż to one, w ocenie PiS-u, dysponowałyby najbardziej szczegółowymi informacjami odnośnie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej na podlegających im terenach. Pracownicy zatrudnieni w oddziałach NFZ zostaliby przeniesieni do oddziałów zdrowia poszczególnych urzędów wojewódzkich. Podział i dystrybucja środków finansowych na służbę zdrowia uzależnione byłyby od tzw. mapy potrzeb. Z kolei, w oparciu o informacje pozyskane z lokalnych oddziałów zdrowia oraz na podstawie dokonywanych przez nich analiz zapotrzebowania, oddziały na poziomie województw miałyby kształtować regionalną politykę zdrowotną, decydować, jakiego typu usługi medyczne są szczególnie potrzebne na danym terenie, odpowiadać za kontrakty z placówkami medycznymi oraz wydawać zgody na niestandardowe metody leczenia.

Powyżej opisane zmiany są w trakcie opracowywania, jednak co zrobić, jeśli zaskoczy Cię choroba, a kolejka do lekarza specjalisty jest zbyt długa albo, co gorsza, potrzebny jest zabieg czy operacja, którego termin został wyznaczony za kilka lat? Pamiętaj, że zawsze jest wyjście i w kryzysowych sytuacjach z pomocą przyjdzie Ci Zaimo. Oferujemy bardzo korzystne pożyczki bez zbędnych formalności i oczekiwania, które idealnie sprawdzają się w kryzysowych sytuacjach, które wymagają szybkiego i zdecydowanego działania.