Spłata pożyczki

Spłata-pożyczkiW związku z zaciągnięciem pożyczki, rodzi się wiele pytań, na które nie każdy pożyczkobiroca zna odpowiedź. Najważniejsza kwestia dotyczy spłaty zaciągniętego zobowiązania. Choć te informacje powinny być zawarte na stronie internetowej pożyczkodawcy, nadal wiele osób kontaktuje się z Centrum Obsługi Klienta, celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących regulacji kredytu. Na przykładzie naszej firmy pragniemy udzielić kilku porad odnoszących się do spłacalności zaciągniętej pożyczki w Zaimo.pl. Jeśli zatem nie wiesz, czy możesz swoją pożyczkę spłacić wcześniej, lub po terminie i jakie przysługują Ci prawa, zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem.

Wcześniejsza spłata

 

Wiele osób jest świadoma konsekwencji związanych z nieterminową spłatą pożyczki, jednak niewiele pożyczkobiorców wie, czy może przed terminem spłacić swoje zobowiązanie. Odpowiedź brzmi: tak. Każdy może spłacić pożyczkę wcześniej, tj. przed wyznaczonym przy wydaniu pozytywnej decyzji pożyczkowej terminie. W takiej sytuacji kwota do spłaty nie ulga obniżeniu, to jest: wartość pożyczki, jak również pobierana prowizja. Natomiast możemy się ubiegać o zwrot odsetek ustawowych za niewykorzystany okres, w którym obowiązywała podpisana przez nas umowa. Nie można jednak zapomnieć o tym, iż zwrot zostanie udzielony wyłącznie w sytuacji, gdy odsetki są faktycznie doliczone do wartości pożyczki. Celem uzyskania informacji na temat kwoty do zwrotu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym: info@zaimo.pl , bądź drogą telefoniczną.

 

Opóźnienie w spłacie

 

Zdarzają się sytuacje losowe, w  których klient nie jest w stanie spłacić zobowiązania w wyznaczonym terminie. Jednakże w przypadku ratalnej pożyczki Zaimo, nie ma możliwości dokonania prolongaty pożyczki. Każdy klient po uzyskaniu decyzji pożyczkowej otrzymuje harmonogram spłat, który musi zaakceptować. W przypadku opóźnienia w spłacie, do pożyczki zostaną doliczone opłaty dodatkowe.

 

    • 1 monit to koszt 40 zł, a wysyłany jest po 6 dniach kalendarzowych od daty upływu regulacji kredytu
    • 2 monit to koszt 40 zł, a wysyłany jest po 20 dniach kalendarzowych od daty upływu regulacji kredytu
    • 3 monit to koszt 40 zł, a wysyłany jest po 30 dniach kalendarzowych od daty upływu regulacji kredytu
    • Jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje w terminie swojego zobowiązania lub jego części, bądź zlekceważy 3 monity informujące o upłynięciu daty spłaty pożyczki, sprawa po 45 dniach zostanie skierowana na drogę postępowania windykacyjnego. Jednocześnie spłata może być dokonana na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wykonanie przelewu na podany rachunek bankowy za pośrednictwem systemu Dotpay, dzięki czemu środki szybciej powinny zostać zaksięgowane na koncie pożyczkodawcy a zobowiązanie sprawniej uregulowane. Inną możliwością będzie przelanie środków bezpośrednio ze swojego rachunku bankowego w formie przelewu internetowego,. Lub wykonanego w siedzibie banku.